Föreningsinfo

FÖRENINGSINFORMATION

Valberedning: Eva Jonsson, sammankallande
Revisorer: Maria Thilander, revisor och Inger Sedin, ersättare

Styrelse:

Ordförande: Klas Gillberg
Vice ordförande & vice kassör: Erik Nilsson
Kassör: Anita Gustafsson
Ledamot: Marianne Nilsson
Ledamot: Elenor Bengtsson
Ledamot: Eivor Orlenius
Ledamot: Vakant
Ersättare & sekreterare: Gunilla Svensson
Ersättare: Rosina Mann
Ersättare: Vakant

Utskott:

Påverkan: Erik Nilsson
Medlems- och anhöriginriktad verksamhet: Marianne Nilsson, Anita Gustafsson och Eivor Orlenius
Kulturutskott: Maria Thilander (samordnare) och Birgitta Larsson Björlevik
Utskott för MEdlemskontakt: Eva Jonsson (samordnare), Erling Resare och Fredrika O (e-post: fraga.vast@rme.nu)