Förslag till RME

Här kan du skriva ner förslag till RME Sveriges styrelse. Förslagen kommer löpande att tas upp på styrelsemötena. Vill man komma i kontakt med styrelsen på annat sätt är det bästa att maila till info@rme.nu

Önskemål kring förslag:

  • Formulera bakgrund och tankar tydligt men ändå så kort som möjligt.
  • Ange förslaget tydligt.
  • Skriv in namn och kontaktuppgifter
  • Eftersom RME har väldigt begränsat med resurser är det störst chans att förslaget går igenom om det är enkelt att genomföra och inte kostar så mycket, om du kan genomföra din idé själv eller tillsammans med andra eller har förslag på finansiering (både ekonomisk och energimässig). Fråga gärna andra medlemmar om de vill hjälpa till!
  • Gör research själv så långt du förmår eller be någon hjälpa dig. T ex ta reda på vad det du föreslår kostar, hur det kan genomföras etc. Ju mer information styrelsen får desto lättare är det att ta ställning.

  • Observera att styrelsen inte har möjlighet att återkomma till alla som lägger förslag.

Välkommen med ditt förslag!

timmar
kr