RME Östergötland

RME Östergötland är en lokalt förankrad, ideell patientförening som är ansluten till RME - Riksförbundet för ME-patienter. Vi arbetar för att stödja patienter som lider av ME/CFS och deras anhöriga.

Vi strävar också efter att följa den internationella forskningen på området för att kunna delge våra medlemmar vad som sker på det området världen över.

Arbetar för att öka medvetenheten om sjukdomen

En annan viktig uppgift är att genom en förtroendefull dialog med vårdgivare och myndigheter öka medvetenheten hos dessa om vilken svår och handikappande sjukdom ME/CFS är.

Vårt arbete är mycket långsiktigt och vi hoppas att den internationella synen på sjukdomen ska få ligga till grund för hur vi ser på den även här i Sverige.

Den största styrkan med en regionalt verksam patientförening är att vi som lokal aktör har helt andra möjligheter att påverka vårdsituationen i Östergötland. Inget är viktigare än detta! ME-patienter måste fångas upp tidigare av primärvården, remitteras till kunnig specialist för korrekt diagnos och ges adekvat behandling på ett helt annat sätt än idag. Internationell praxis måste tillämpas även i Sverige. I Östergötland! NU!

Vi hoppas att vi genom en förtroendefull dialog med landstingsledningen, politiker, vårdgivare och myndigheter som FK och AF kan bidra till detta. Det behövs hos dessa en ökad medvetenhet om vilken svår och handikappande sjukdom ME/CFS kan vara och helt andra resurser för hjälp till drabbade och anhöriga. Vi hoppas att du som medlem snart ska se en skillnad!

Varmt välkommen till RME Östergötland!

Bli medlem!

Vi behöver bli fler medlemmar i Östergötlands lokalförening för att kraftfullt kunna agera för bättre vård! Du blir medlem hos oss genom att betala medlemsavgift till riksförbundet RME och då välja Östergötland som lokalförening. Du som redan är medlem i riksförbundet måste meddela dem att du även vill vara med i RME Östergötland – det sker enklast via mail till medlemsadmin@rme.nu. Gör det NU – innan du glömt det!

Berätta för patientombudsmannen hur vården fungerat för dig!!
Hjälp till att förbättra vårdsituationen för oss med ME/CFS!

Landstinget håller just nu på och jobbar med vårdförbättringar för diagnosen EDS bara på grund av att många patienter med denna diagnos har hört av sig till patientombudsmannen. Låt förbättringsarbete ske med diagnosen ME/CFS genom att rapportera hur vården fungerat för dig! Ring på patientnämndens telefon 010-103 71 62 eller maila din historia till patientnamnden@regionostergotland.se/

Kontakt:
 
Ordförande Tina Andersson, 070-830 86 66.

 
Ledamot Christoffer Esping, christoffer.esping@rme.nu.

Det går även att nå föreningen på mailadressen ostergotland@rme.nu.

Är du medlem kan du också ha kontakt med styrelsen och övriga medlemmar i den slutna Facebookgruppen RME Östergötland. Utöver det så har vi en publik FB-sida där inbjudningar till fikaträffar m,m läggs upp: https://www.facebook.com/RMEOstergotland/