Varmt välkommen till RME

Riksförbundet för ME-patienter (RME) är ett förbund som organiserar patienter med ME/CFS sedan 1993. RME har för närvarande ca 1750 medlemmar runt om i Sverige.

Vårt uppdrag är att ge stöd och råd till ME/CFS-patienter och deras anhöriga. Vi följer den internationella forskningens framsteg och för en dialog med vårdgivare och myndigheter på olika plan för att hålla dem uppdaterade om de senaste rönen.

ME/CFS är klassad som en neurologisk sjukdom och biomedicinsk forskning har bland annat funnit avvikelser i nervsystem, immunförsvar och hormonsystem. Sjukdomen är kronisk, men pågående forskning ger hopp om bättre och effektivare behandlingar i framtiden. Läs mer om ME/CFS, RME och de lokala föreningarna.

Förtydligande gällande patientföreningar för ME/CFS


Tragedin i Bjärred - ökad kunskap om ME behövs

RME beklagar djupt den tragiska utvecklingen kring situationen i Bjärred, våra tankar går till familjens närstående.

Med rätt hjälp och stöd från vård, skola och övrig omgivning är det i många fall möjligt att leva ett liv med mening, trots sjukdomen. De snabba framstegen inom ME-forskningen ger hopp om att orsakerna till sjukdomen ska vara kartlagda inom en relativt snar framtid och att effektiv lindring och bot därmed ska bli möjlig.

Läs RME:s pressmeddelande här.

Krisnummer:
BRIS (Barnens rätt i samhället): 116 111
Hjälplinjen: 0771-22 00 60
Jourhavande kompis: 020-22 24 44
Jourhavande präst: 112
Mind (Svenska föreningen för psykisk hälsa): 020-85 20 00, mind.se
Röda korset: 0771-900 800, redcross.se
Självmordslinjen: 90101
SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd): 08-34 58 73, spes.se


Hjälp oss att lösa gåtan!

RME har ett speciellt forskningskonto. Alla pengar som skänks till detta går oavkortat vidare till viktig forskning kring ME/CFS. Du är välkommen att bidra!

Kontot töms några gånger varje år och pengarna skickas då till Open Medicine Foundation (OMF) som sedan gör en fördelning till forskare som ansöker om medel till sin forskning.

Bankgironummer: 136-7481
Swishnummer: 123 056 33 95 (mottagare: RME Forskning)

Läs mer om OMF:s verksamhet här:

Du är välkommen att bidra till RMEs verksamhet genom donationer till vårt gåvokonto. Tillgångarna på detta konto används till särskilda större projekt, t.ex. våra uppskattade konferenser.

Bankgironummer: 782-0517
Swishnummer: 123 252 98 16 (mottagare: RME Gåvor)


Konferensbild 2018

ME/CFS-forskningen intensifieras – missa inte höstens konferenser!

För elfte året i rad har RME anordnat konferenser med internationellt framstående forskare och kliniker. Årets tema är Steg för steg – aktuell forskning och möjlig behandling.

Klicka här för video till konferensen som genomfördes i Stockholm den 17 oktober.

Klicka här för video till konferensen som genomfördes i Göteborg den 18 oktober.

För info om tidigare genomförda konferenser se här


Socialstyrensen Klagomål

Meddelande från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har tagit fram ett informationspaket om vad man som patient och närstående kan göra om man inte är nöjd med vården. Paketet består av en folder, ett vykort och en affisch som kan laddas ner eller beställas. Materialet är kostnads- och fraktfritt. Efter hand kommer vi att komplettera med mer information. Detta är en del i det uppdrag Socialstyrelsen har fått av regeringen att ta fram information hur patienter och närstående kan lämna synpunkter och klagomål på vården och sprida informationen i hela landet.

Läs mer och ladda ner eller beställ på www.socialstyrelsen.se


Inspektionen för Socialförsäkringen

Lämna dina synpunkter på socialförsäkringen till Inspektionen för socialförsäkringen!

ISF har till uppgift att följa upp, granska och utvärdera socialförsäkringssystemet i dess olika delar så att eventuella brister upptäcks och rättas till.

Dina synpunkter viktiga!

Lämna synpunkter och klagomål här


Kampanjbild Forskning

Influensan som aldrig går över

Influensan som aldrig går över
Många ME/CFS-sjuka beskriver sin sjukdom som en influensa. Förutom att den inte går över. De flesta insjuknar plötsligt efter en infektion och blir aldrig mer friska.


De osynliga – Ett bildspel om svår ME/CFS

Se den berörande filmen om de svårast sjuka.

English version


Kontakta oss oss gärna för mer information.


Vi på RME är måna om att du som medlem känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och har därför beskrivit det i vår Integritetspolicy.