RME Halland

RME Halland är en ideell patientförening verksam i Halland och ansluten till RME-Riksförbundet för ME-patienter för att vara nära varandra i Halland och på lokal nivå på orterna.

Vi arbetar för att
- stödja patienter som lider av ME/CFS och deras anhöriga
- Skapa gemenskap inom patientgruppen
- och att bidra till att göra sjudomen känd och erkänd inom vårt område.

Vår strävan är också att följa den nationella och internationella forskningen som görs kring ME/CFS och delge våra medlemmar vad som händer inom det området runt om i världen.

En annan viktig uppgift som vi arbetar med är att i en förtroendefull dialog med myndigheter, vårdgivare och allmänhet öka medvetenheten om sjukdomen och hur de som finns omkring kan bidra till att lindra de sjukas ofta mycket svåra situation då en bot för sjukdomen inte finns ännu (2018).

Vi arbetar långsiktigt och hoppas att den förståelse som finns för sjukdomen på olika håll i Sverige och internationellt även ska växa fram i Halland.

Varmt välkommen till RME Halland.

℅ Nilsson,
Bagarevägen 12
43440 KUNGSBACKA
0300-75844
0701-189975

E-post: halland@rme.nu

Föreningsinfo

RME
RIKSFÖRBUNDET
FÖR ME-PATIENTER
Halland

FÖRENINGSINFORMATION
Valberedning: Vakant
Revisor: Maria Thilander. Revisorsuppleant: Lotta Svensson

Styrelse:
Ordförande: Erik Nilsson
Kassör: Solweig Tageson
Sekreterare: Mårten Malje
Suppleant: Susanne Wildheim