Varmt välkommen till RME Skåne

Riksförbundet för ME-patienter i Skåne, RME Skåne, är en lokalt förankrad, ideell patientförening, som tillhör Riksförbundet för ME-patienter. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Våra ambitioner är att:

  • Fungera som ett stöd för varandra och våra anhöriga. Den bristfälliga kunskap kring sjukdomen och förståelse för dess konsekvenser, som hittills ofta rått inom både sjukvården och samhället i stort, gör att vi kan känna det extra angeläget att få träffa andra i samma situation.

  • Samla och sprida information om sjukdomen. Vi strävar efter att hålla oss à jour med den internationella medicinska forskningen på området, följa mediedebatten samt vad som framkommer vid internationella konferenser, för att delge våra medlemmar och andra berörda aktuella rön och nyheter.

  • Verka för en förbättrad sjukvård. Genom en dialog med vårdgivare, sjukvårdspolitiker och myndigheter på det lokala planet försöker vi verka för en förbättrad sjukvård för patienter med ME/CFS i Skåne. Vi vill också se att sjukförsäkringsprocesserna hos Försäkringskassan anpassas till den enskildes och sjukdomens verkliga funktionsnedsättning.

    RME Skånes styrelse

Här är våra kontaktuppgifter. Snabbaste sättet att nå oss är via mejl.

E-post: skane@rme.nu

Telefon: 040 - 16 03 00. Vi lyssnar av röstbrevlådan några gånger i veckan. Berätta när vi bäst kan nå dig.

Webbplats: http://www.rme.nu/skane

Facebook:

RME Skåne sluten grupp för ME-sjuka medlemmar i RME och deras anhöriga. Mejla facebook.ska@rme.nu för att gå med i gruppen.

RME Skåne öppen grupp lägger ut aktuell information.

Brev: RME Skåne  Industrigatan 33  212 28 MALMÖ

 

> Program för RME Skånes medlemsmöten