RME Väst

 

RME Väst är en lokalt förankrad, ideell patientförening som är ansluten till RME - Riksförbundet för ME-patienter.

Vi arbetar för att stödja patienter som lider av ME/CFS och deras anhöriga.

Vi strävar också efter att följa den internationella forskningen på området för att kunna delge våra medlemmar vad som sker på det området världen över. Arbetar för att öka medvetenheten om sjukdomen## En annan viktig uppgift är att genom en förtroendefull dialog med vårdgivare och myndigheter öka medvetenheten hos dessa om vilken svår och handikappande sjukdom ME/CFS är.

Vårt arbete är mycket långsiktigt och vi hoppas att den internationella synen på sjukdomen ska få ligga till grund för hur vi ser på den även här i Sverige.

Varmt välkommen till RME Väst!

RME Väst

Mellangatan 1

413 01 Göteborg

E-post: vast@rme.nu

Telefon: 031-16 10 60

(V g lämna ett meddelande på vår telefonsvarare. För närvarande har vi inga fasta telefontider.)