RME Väst: Kalender 2018

 
Datum: Aktivitet:
25 jan RME Väst: 14:00 Fikaträff. Plats: RME Väst (Mellangatan 1, Göteborg)
9 feb Stödgrupp Mariestad: Fikaträff
12 feb RME Väst: styrelsemöte
15 feb Stödgrupp Borås C: Fikaträff
22 feb RME Väst: 14:00 Fikaträff. Plats: RME Väst (Mellangatan 1, Göteborg)
8 mar RME Väst: styrelsemöte
10 mar RME Väst: Årsmöte kl 14, plats: RME Väst (Mellangatan 1, Göteborg)
15 mar Stödgrupp Borås C: Fikaträff
26 mar Stödgrupp Göteborg: Fikaträff
29 mar RME Väst: 14:00 Fikaträff. Plats: RME Väst (Mellangatan 1, Göteborg)
11 apr RME Väst: styrelsemöte
19 apr Stödgrupp Borås C: Fikaträff
3 maj Kulturutskottet: Våraktivitet på Göteborgsoperan
7 maj Stödgrupp Göteborg: Fikaträff
9 maj RME Väst: styrelsemöte
11 maj Stödgrupp Mariestad: Fikaträff
12 maj MillionsMissing Göteborg
26 maj RME Väst: styrelsemöte
12 maj Stödgrupp Borås C: Terminsavslutning
13 jun RME Väst: styrelsemöte
20 jun Upptaktsmöte i Varberg för att starta upp lokalförening i Halland
18 jun - 19 aug Sommaruppehåll.
Mail och telefonsvarare kollas sporadiskt och beställningar kan ta lite längre tid.
30 aug Stödgrupp Göteborg: Fikaträff
11 sep Stödgrupp Göteborg: Pacingkurs
12 sep RME Väst: styrelsemöte
10 okt RME Väst: styrelsemöte
18 okt "Steg för steg" - ME-konferens i Göteborg
18 okt Medlemsmöte med Ewa Wadhagen Wedlund från Stora Sköndal
8 nov Informationsmöte med Anna Rångemyr och Claes Björnram om Sorg vid sjukdom
14 nov RME Väst: styrelsemöte
20 nov Informationsmöte med Göran Söderlund om Processen med Försäkringskassan
12 dec RME Väst: styrelsemöte