Årsmöte 2017

Årsmöte för RME Norr 2017 hålls;

11 mars kl 14:00
Delta på plats i Umeå eller via telefon- eller webbmöte!

Kallelsen med all information samt årsmöteshandlingar inklusive motioner till RME Sverige är utskickade per e-post till alla medlemmar samt på papper till dem som saknar e-post.

I samband med detta årsmöte kommer vi att tacka av Gertie Gladnikoff som byggt upp och engagerat sig i föreningen i så många år för allas vårt bästa. Vi övriga är så tacksamma för det. Tack Gertie!

Och tack till dig som läser detta, för att du vill vara medlem och bidra till en starkare röst för ME-drabbade i Norrland.
Hälsningar från styrelsen för RME Norr