RME Västernorrland har blivit RME Norr

Vid det extra årsmötet hösten 2015 och ordinarie årsmöte 2016 beslutades att RME Västernorrland blir RME Norr, och på så vis omfattar ME/CFS-sjuka i alla länen i Norrland.

I takt med att vi får engagerade medlemmar i de olika länen bygger vi upp vår utökade verksamhet. Välkommen att vara med!