Anmäla ändring av medlemskap

Formulär för att ändra typ av medlemskap.

Vi har fyra sorters medlemskap:

Huvudmedlem – 250 kr/år

 • Löpande medlemsinformation 
 • Kan lämna in motioner till årsmöten och förbundsstämma 
 • Har rösträtt på regionförenings årsmöte och kan bli invald i styrelse

Familjemedlem – 100 kr/år

 • Kan lämna in motioner till årsmöten och förbundsstämma
 • Har rösträtt på regionförenings årsmöte och kan bli invald i styrelse
 • Ska vara folkbokförd på samma adress som en huvudmedlem – medlemsnummer och namn på huvudmedlem måste uppges vid registrering
 • Får inte löpande medlemsinformation

Barnmedlem – Gratis

 • För minderårig (under 18 år)
 • Ska vara folkbokförd på samma adress som en huvudmedlem – medlemsnummer och namn på huvudmedlem måste uppges vid registrering
 • Kan lämna in motioner till årsmöten och förbundsstämma
 • Har rösträtt på regionförenings årsmöte
 • Får inte löpande medlemsinformation

Stödmedlem – 150 kr/år

 • Får kallelse till årsmöte men ingen medlemsinformation
 • Har inte rösträtt vid årsmöten
 • Kan inte delta i styrelsearbete
OBS! Fylls bara i om du byter till familje- eller barnmedlem.
OBS! Fylls bara i om du byter till familje- eller barnmedlem.