Patientförening som grundades 1993

Riksföreningen för ME-patienter grundades 1993. Vid årsskiftet 2017/18 ombildades RME till förbund, Riksförbundet för ME-patienter. Flertalet i styrelsen är själva drabbade av ME/CFS och måste därför sköta styrelsearbetet i anpassad takt.

Vårt uppdrag

Uppdraget innefattar, förutom det administrativa, spridning av information till myndigheter, samhälle och medlemmar, samt stöd och samtal med medlemmar. förbundet:

  • Är ett partipolitiskt och religiöst obundet patientförbund.
  • Har ett gott samarbete med läkare, specialister och forskare på området, till gagn för våra medlemmars möjlighet att få adekvat utredning, diagnos och behandling.
  • Informerar och för en dialog med media, sjukvårdsmyndigheter och politiker för att få bort missuppfattningar och missförhållanden kring diagnosen i sjukvården.

Diagnosen

Som förbundets utgångspunkt för definition av diagnosen G 93.3 ligger Kanadas konsensusdokument, ME/CFS Clinical Working Case Definition, Diagnostic and Treatment Protocols (IBSN: 0-7890-2207-9). Läs mer om ME/CFS.

Antal medlemmar

Medlemsantalet stiger stadigt och förbundet har nu drygt 1750 medlemmar utspridda över hela landet. Vill du bli medlem? Läs mer om vad det innebär att vara medlem i RME.

Avdelningar och grupper

Det finns tio lokalföreningar - Norr, Stockholm, Östergötland, Väst, Skåne, Uppsala, Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Halland. I övriga landet finns ett antal stödgrupper. Lokalföreningarna anordnar träffar och driver lokala frågor.

Se vidare under respektive lokalavdelning för att få information om vad som är på gång. Du är välkommen till våra träffar även innan du bestämt dig för att bli medlem.

Ekonomi

Förbundet har valt att inte låta sig sponsras av några kommersiella intressen, för att behålla sitt oberoende som intresseförbund. Vi gör heller inte reklam för några produkter eller specifika behandlingar i kommersiellt syfte.

Hela vår verksamhet finansieras av medlemsintäkter, vilket innebär att förbundet har mycket knappa resurser. Telefon, trycksaker, utskick, medlemsblad, möten och resor till och från möten betalas med dessa gemensamma medel.

Allt arbete utförs ideellt och i mån av ork och kapacitet. Möjlighet finns att söka fondpengar till något speciellt projekt. Till vårt enkätprojekt fick vi till exempel stöd av Arvsfonden.

Samarbetspartners

RME är medlem i European ME Alliance EMEA, en europeisk sammanslutning med medlemsorganisationer från Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Irland, Island, Italien, Tyskland, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Sverige, vilka alla arbetar för att bland annat stödja den biomedicinska forskningen samt etablera specialiserade center för utbildning, behandling och bot.