Beställning av läkarmaterial

Vårdgivare

RME har sammanställt informationsmaterial till vårdgivare. Som vårdgivare kan du beställa materialet utan kostnad via info@rme.nu. OBS! Uppge namn samt adress och telefonnummer till din arbetsplats i beställningen.

Materialet innehåller Stockholms läns landstings kunskapsstöd för ME/CFS (Viss.nu) Materialet innehåller Stockholms läns landstings kunskapsstöd för ME/CFS (Viss.nu), läkar- och forskarorganisationen IACFS/ME:s ”A Primer for Clinical Practitioners” (engelska), svensk sammanfattning av Primern, RME:s Power Point-presentation av ME/CFS, faktabladet Översikt över kunskapsläget för ME/CFS samt dokumentet Fakta till läkare – utredning och behandling.

Du kan även printa ut materialet själv via länkarna ovan.

Patienter och anhöriga

Du som vill ge information om ME/CFS till din läkare eller annan vårdpersonal kan beställa läkarmaterialet via RME:s webbshop.

Materialet innehåller Stockholms läns landstings kunskapsstöd för ME/CFS (Viss.nu) Materialet innehåller Stockholms läns landstings kunskapsstöd för ME/CFS (Viss.nu), läkar- och forskarorganisationen IACFS/ME:s ”A Primer for Clinical Practitioners” (engelska), svensk sammanfattning av Primern, RME:s Power Point-presentation av ME/CFS, faktabladet Översikt över kunskapsläget för ME/CFS samt dokumentet Fakta till läkare – utredning och behandling.

Kostnaden för materialet är 117 kronor inklusive porto, vilket är självkostnadspris för tryck och portoavgift.

Du kan även printa ut materialet själv via länkarna ovan.